Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ajumpamong/domains/ajumpamong.localgov59.in.th/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน – องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล จากขาดเล็กเป็นขนาดกลางในการประชุมของคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือไปทางทิศตะวันตก ไปตามเส้นทางบ้านผือ-นาคำไฮ ประมาณ 3 กิโลเมตร เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านผือ ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นบริเวณพิกัด ทีอี 164496 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเชิงเขาภูพาน ถึงบริเวณพิกัด ทีอี 185497 จุดต้นลำห้วยคำใหญ่ ไปตามแนวกึ่งกลางลำห้วยจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 218506 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยน้ำฟ้า จนถึงพิกัด ทีอี 254561 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหนองทุ่งมนติดกับถนนลาดยาง รพช. บริเวณพิกัด ทีอี 287539 ระยะทาง ประมาณ 17 กิโลเมตร ทิศตะวันออก ติดกับตำบลข้าวสาร อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด ทีอี 287539 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยกระโดง ( หรือห้วยงาว ) สิ้นสุดบริเวณพิกัด ทีอี 228445 จุดบรรจบกับลำห้วยทรายระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณพิกัด ทีอี 228445 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางลำห้วยทรายจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 200425 จุดต้นลำห้วยทรายไปทางทิศตะวันตก ตัดผ่านสันเขาภูพาน สิ้นสุดบริเวณพิกัด ทีอี 173423 จดผาแดง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลกุดผึ่ง ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู มีแนวเขตเริ่มต้นบริเวณพิกัด ทีอี 173423 จดผาแดง ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาภูพานสิ้นสุดบริเวณพิกัด ทีอี 164496 ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร
ที่อยู่ 194 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสว่าง ต.จำปาโมง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 41160เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง มีเนื้อที่ประมาณ 71 ตร.กม. หรือ ประมาณ 46,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.หนองแวง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กุดผึ้ง ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู

 

Comments are closed.