องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

บริการประชาชน

23 กุมภาพันธ์ 2016

เจดีย์ปู่พงษ์

เจดีย์ที่สวยงามที่เรียกกันว่า เจดีย์หลวงปู่พงษ์ ตำบลจำปาโมง  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในตำบลของเราอีกหนึ่ง

Last modified: 22 มีนาคม 2016

Comments are closed.