องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

23 กุมภาพันธ์ 2016

P1050052 P1050056 SDC15692 SDC15727

โครงการของผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลจำปาโมง ที่บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 13 ที่มีทั้งการร่วมกลุ่มเเพาะเห็ดฟาง การทำข้าวเม่า เป็นการสร้างอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

 

 

Last modified: 10 พฤษภาคม 2016

Comments are closed.