องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

รายงานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2559

3 พฤศจิกายน 2016

รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 (ตามระเบียบข้อ6 ) ประจำปี พ.ศ. 2559

Download (PDF, 472KB)

 

Last modified: 3 พฤศจิกายน 2016

Comments are closed.