Warning: ftp_fget() expects parameter 1 to be resource, null given in /home/ajumpamong/domains/ajumpamong.localgov59.in.th/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-ftpext.php on line 143
กิจกรรมจิตอาสาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 – องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

กิจกรรมจิตอาสาน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

6 พฤศจิกายน 2023

กิจกรรมจิตอาสาน้อย ในวันจันทร์ ที่่ 6 พฤศจิกายน 2566 จิตอาสาน้อยได้ทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย หมู่ 15 ตำบลจำปาโมง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชัย กิจกรรมครั้งนี้จึงตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับหนูน้อย

Last modified: 7 พฤศจิกายน 2023

Comments are closed.