องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์...

5 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 17,5,4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 17,5,4  ...

4 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ( พ.ศ. 2558-2560)     ...

26 มิถุนายน 2014

Read More