องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการต่อเติมศาลาฌาปนกิจ หมู่ที่ 6,10

โครงการต่อเติมศาลาฌาปนกิจ หมู่ที่ 6,10...

7 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 หมู่บ้าน 8,16,12,13

โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 หมู่บ้าน 8,16,12,13 &nb …...

6 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการก่อสรา้งรั้วสำนักงาน

โครงการก่อสรา้งรั้วสำนักงาน  ...

5 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอเนกประสงค์...

5 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัสดุ

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 17,5,4

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ 17,5,4  ...

4 มกราคม 2016

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี ( พ.ศ. 2558-2560)     ...

26 มิถุนายน 2014

Read More