องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติ

รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2560

รายงานการควบคุมภายในประจำปี 2560    ...

28 มีนาคม 2018

Read More

ข้อบัญญัติ

แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงานปี พ.ศ.2561...

1 ตุลาคม 2017

Read More

ข้อบัญญัติ

รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง ประจำปี พ.ศ. 2559

รานยงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ...

6 มกราคม 2017

Read More

ข้อบัญญัติ

รายงานการควบคุมภายใน ปี พ.ศ.2559

รายงานการควบคุมภายใน...

3 พฤศจิกายน 2016

Read More

ข้อบัญญัติไม่มีหมวดหมู่

แผนพัฒนา 3 ปี พศ. 2560-2562

แผนพัฒนา 3 ปี พศ. 2560-2562  ...

14 กรกฎาคม 2016

Read More